Investice nebo spoření

Přemýšleli jste již někdy nad tím, kolik by se dalo vydělat vhodnou investicí? V podstatě lze svět investic a investorů rozdělit do tří skupin.

Nejnižším stupněm jsou lidé, kteří vlastně investory ani nejsou, ale mají své peníze uloženy na spořících účtech. Tito lidé bohužel nikdy nic nevydělají. V dnešní době se výnos na spořících účtech pohybujeme kolem 1 %. To je však méně než inflace, takže se hodnota peněz po dosažení inflačního zlomu začne postupně, ale jistě, ztrácet (našetřená částka inflačně klesá více, než ji měsíční spořená částka stíhá dorovnávat). Jako příklad uvedu případ, kdy máte na účtě 1 mil. Kč, úrok bude 1% a inflace 2%, pak roční ztráta je 1 – 2, tedy -1% z 1 mil. Kč, celkem 10.000 Kč. Musíte tedy vložit na účet za rok minimálně 10.000 Kč, aby fyzická hodnota peněz zůstala stejná, jako na začátku roku. Trochu srozumitelněji řečeno, na účtě budete mít 1.020.000 Kč, ale koupíte si za ně to, co před rokem. Inflační zlom je pak částka, kterou nejste schopni ročně dorovnávat. Například mít na účtě 10 mil. Kč znamená vložit na účet alespoň 100.000 Kč ročně a pokud zvládnete vložit jen 99.000, pak se již nacházíte za inflačním zlomem a už vůbec NEŠETŘETE!!!, nemá to smysl, raději ty peníze do něčeho investujte.

Další skupinou jsou průměrní investoři (většina ze střední vrstvy). Jsou to lidé, kteří přemýšlejí více než průměrný Čech, ale zároveň nemají možnosti nebo nedůvěřují svým schopnostem, příp. schopnostem někoho jiného. Tito lidé se dokáží dostat na hodnotu úročení řádově 5 %, což je již více, než inflace státu. Ostatně Vám tuto možnost nabízím také a to buď pomocí vhodné investice do nemovitosti, nebo investicí do firem (jsou firmy, které si půjčí raději od Vás např. s 5% úrokem, než od banky s 9% úrokem).

No a pak jsou zde praví investoři, kteří se nebojí jít do rizika, běžně se pohybují v částkách větších než 10 mil. Kč a hlavně jejich úročená částka je pohybuje řádově kolem 10 % až 30 %. V tomto případě je však kromě peněz a nápadů potřeba mít i možnosti a odpovídající zkušenosti a obklopovat se podobně smýšlejícími lidmi. V tomto businessu totiž platí, že čím více vydělá můj klient nebo můj partner, tím více vydělám já a opačně. Je to zde založeno převážně na vzájemné spolupráci a vzájemných úkolech.

Jelikož pracuji v oblasti realit, je pro mne možnost zhodnocení financí na denním pořádku. Vše je pouze o výpočtech a vhodné počáteční investici. Pokud se bavíme o zhodnocení do 10 %, pak se bavíme i o téměř nulovém nebo zcela nulovém riziku, jelikož principy zhodnocování v řádech do 10 % jsou zcela bezpečné a jsou založené spíše na vhodném výkupu nemovitostí. O něco těžší je pak řešit výkup z dražeb a exekucí, tam se bohužel bavíme o vyšším riziku, zato však s daleko větším ziskem.


Vhodná nemovitost pro investici musí splňovat následujících pár kritérii

  • Měsíční náklad na byt (fond oprav, hypotéka, jiné poplatky – vše mimo měřené energie) nesmí přesáhnout příjem za byt (mimo případných záloh na energie)
  • Pořizovací cena musí být nižší než průměrná (pro případný následující prodej)
  • Nemovitost musí mít zhodnocovací možnosti (rekonstrukce, vyhledávaná lokalita,…)
  • Nemovitost musí být připravená na solventní klienty

Vhodná firma pro investici

  • Je na trhu dlouhodobě
  • Jsou vidět její výsledky
  • Víte dopředu, na co investice budou použity
  • Jsou pevně stanovená pravidla a máte případně možnost ovlivnit tok peněz
  • Máte k dispozici roční nebo kvartální bilancování

O investici do pronájmu, otáčení nemovitosti (koupě/prodej), do firem, do projektů a jiných způsobech zhodnocení peněz lze psát celé knihy, jelikož co klient, to jiná varianta. Nenechávejte si radit kamarády, kteří si často jen myslí, že investují správně, a domluvte si konzultaci se mnou a zhodnoťte prostředky minimálně o 30% více, než při neznalosti nebo zbrklém jednání.