Nová povinnost instalace měřičů tepla

Business ManOd 1.1.2015 vznikla vlastníkům bytových jednotek povinnost nainstalovat si ve svých bytech poměrové měřiče a indikátory tepla. Přesné informace a jednotlivé kroky, jak postupovat, vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou č. 237/2014 Sb. Nové povinnosti se týká také zákon č. 406/2000 Sb.

Tato povinnost se týká všech vlastníků bytových jednotek vyjma vlastníků domů, ve kterých žijí pouze členové jejich rodin, nebo ve kterých má každý byt vlastní etážové topení. Povinnost tedy neplatí pro majitele rodinných domů, chalup a chatiček.

Výhody instalace měřidel

Hlavním důvodem požadavku instalace měřičů je úspora energie a spravedlivé rozpočítání nákladů na spotřebované teplo. Výhody plynou především pro spotřebitele. Ti tak začínají platit pouze za teplo, které sami, jako bytová jednotka, spotřebovali. Není tedy již potřeba rozpočítávat spotřebované teplo podle plochy jednotlivých bytů. Nový systém je vůči majitelům bytů spravedlivější. Nejenže získají přesné údaje o své spotřebě, ale také mohou náklady za teplo účtovat svým nájemcům spravedlivěji, a ti tak mohou při spotřebě tepla více ušetřit.

Na základě odborných odhadů společností, které se zabývají měřením a účtováním spotřeby vody a tepla, nemělo ke konci roku 2014 opatřené měřiče tepla pouze okolo 15 procent majitelů bytů a domů. Většina vlastníků si požadovaná měřící zařízení pořídila s dostatečným předstihem, aby se tak vyhnula případným sankcím.

Kontrola provedené instalace

Kontrolu poměrových měřičů a indikátorů tepla provádí v České republice Státní energetická inspekce. Majitelé bytů, bytových domů a administrativních objektů, kteří si tuto povinnost instalace nehlídali a včas ji nesplnili, čelí od začátku roku nemalým sankcím. Zatímco fyzické osoby mohou dostat pokutu až padesát tisíc korun, sankce hrozící právnickým osobám se může vyšplhat až na dvě stě tisíc korun. Před samotným ukládáním sankcí vybídne nejprve inspekce odhalené hříšníky k nápravě. Pokud však tato dodatečná výzva nebude respektována, bude inspekce nekompromisně nucena sankci uložit.

Kolik vás měřidla budou stát?

Patříte-li k oněm opozdilcům, určitě vás bude zajímat i částka samotných měřidel. Kalorimetr neboli jedno zařízení pro celý byt se prodává za přibližně čtyři až deset tisíc korun. Indikátor připevňovaný na radiátor je pak podstatně levnější, koupíte ho od tří do sedmi set korun.

Odborná veřejnost označila možnost dalšího rozšíření systému měření tepla jako jedno z jeho nejdůležitějších hledisek. Právní úprava v Evropě neustále pokračuje ve svém rozvoji a tak budou mít majitelé bytů pravděpodobně od roku 2017 povinnost nechat své nájemce sledovat spotřebu energie již v průběhu trvání nájemního vztahu.