Odhad ceny nemovitosti

Kdy je potřeba si nechat udělat odhad ceny nemovitosti? Většina z nás se s ním nejčastěji setkává při běžné koupi či prodeji nemovitosti. Potřeba je však i u darování a zdědění nemovitosti. Výjimkou není ani odhad nemovitosti při rozvodu, exekuci či sjednávání pojištění nemovitosti/domácnosti a v situaci, kdy jsme se rozhodli využít nemovitost ke svému podnikání.


Kde si nechat udělat odhad nemovitosti?

Existuje hned několik možností, jak si nechat udělat odhad nemovitosti. Buď využití služeb nabízených bankami, neboli služeb interních odhadců bank, nebo služeb jednotlivých externích odhadců a znalců. Cena odhadu se ve většině případů dá vyčíslit na 4 tisíce korun a více, a to v závislosti na parametrech stavby, ale také na tom, kdo daný posudek vytváří. Vliv na výši ceny má i doba vyhotovení odhadu. Ta se běžně pohybuje okolo dvou až čtrnácti dnů a je ovlivněna způsobem ocenění a dalšími faktory.


Tržní a úřední odhad ceny nemovitosti

Tržní odhad ceny nemovitosti vyjadřuje, jak veliký je zájem o danou nemovitost na trhu neboli za kolik je možné nemovitost prodat/koupit za stávající tržní situace. Vypracovat ho může jak soudní znalec, tak odhadce, který má založenou koncesovanou živnost.

Úřední odhad je tzv. znalecký (administrativní) odhad vypracovaný na základě prováděcí vyhlášky zákona o oceňování. Jak už název sám napovídá, znalecký posudek bývá vypracován soudním znalcem. Tím může být pouze osoba jmenovaná soudem nebo Ministrem financí. Využívá se především pro výpočty daně z převodu nemovitosti, darovací a dědické daně nebo při vkládání nemovitosti do účetnictví. Cena se určuje na základě koeficientu změny cen stavebních prací a koeficientu polohy. Stavby jsou navíc rozčleněny podle druhu, využití apod.


Získání úvěru a odhad nemovitosti

Odhad ceny nemovitosti je mimo jiné nutný pro získání bankovního úvěru. Cenu přitom ovlivňuje a určuje realitní trh. Při žádosti o hypoteční úvěr je důležitým ukazatelem tzv. LTV (Loan to Value), tedy poměr mezi hodnotou nemovitosti a hypotečním úvěrem. Velikost LTV ovlivňuje výši úrokové sazby, za kterou banka úvěr poskytne. Platí zde přímá úměra – čím nižší LTV, tím nižší úroková sazba. Tvoří-li naše vlastní finanční prostředky většinovou část hodnoty nemovitosti, bude nám poskytnut úvěr s nižší úrokovou sazbou.

Odhad ceny nemovitosti je však dobré si nechat zpracovat až potom, co si budeme jisti, že jsme splnili veškeré podmínky pro získání úvěru.