Pasivní rodinné domy

1429535_63495961Energeticky pasivní dům je stavba, která musí splňovat určitá kritéria týkající se energetických úspor při provozu domu. Jedná se o velmi přísné normy, jejichž plnění je však dobrovolné. Méně přísná kritéria pro úsporu energií platí u staveb nízkoenergetických domů. Naopak technologicky dokonalejší variantou pasivních domů jsou tzv. energeticky nulové domy.

K získání certifikace pasivního domu je na území České republiky potřeba splnil následující tři požadavky.

 • Roční spotřeba primární energie na provoz domu, a to včetně spotřebičů, musí být maximálně 120 kWh/(m2a).
 • Roční potřeba tepla na vytápění musí být nižší než 15 kWh/m2 vytápěné plochy.
 • Neprůvzdušnost obálky budovy: při snížení vnitřního tlaku vzduchu o 50 Pa oproti okolní atmosféře nesmí dojít k větší než 60% infiltraci objemu vzduchu v budově za 1 hodinu (n50<0,6/hod).

Tyto podmínky byly vytvořeny tak, aby odpovídaly požadavkům mírného klimatického pásu.

Hlavní výhodou pasivních domů je podstatné snížení nákladů na vytápění. Ve srovnání s běžnými stavbami jsou až desetkrát nižší. Je zde rovněž vytvářeno zdravější prostředí jak pro bydlení, tak například pro práci, a to díky neustálému přísunu čerstvého vzduchu bez průvanu. V pasivních domech se netvoří žádné teplotní rozdíly v jednotlivých místnostech. Nezáleží, zda je zrovna léto nebo zima, v těchto stavbách se vždy drží příjemné teploty a zaručují tak pohodlné bydlení po celý rok.

Pravidla pasivního domu

 • orientace budovy na jih
 • nezastíněná fasáda
 • dispozice budovy (obytné místnosti na jihu, zázemí na severu)
 • využívání lokálních zdrojů (solární energie, les)
 • řízené větrání s rekuperací vzduchu (zpětný zisk tepla)
 • dostatečná tepelná ochrana stavby (izolační materiály s nízkým součinitelem tepelné vodivosti)
 • splnění tepelně izolačních požadavků na okna a dveře (dvojskla s vloženými fóliemi, trojskla, špaletová okna)
 • neprůvzdušnost (vzduchotěsnost) – ověřování Blower Door testem

Název pasivní dům vznikl odvozením od využívání pasivních tepelných zisků v domě. Jedná se především o energii ze slunečního záření, která prostupuje okny, a teplo, které je vyzařováno lidmi a elektrickými spotřebiči. Tyto pasivní tepelné zisky zaručují celoroční udržování požadované teploty v interiéru budovy.1020195_20559248

Výstavba pasivního rodinného domu je značně složitější oproti výstavbě panelového domu či například školy. Je to dáno především kompaktním tvarem těchto staveb. Velmi důležitou roli hraje kvalitně zvolená izolace. Její tloušťka by se měla ideálně pohybovat mezi 30 a 40 cm, přičemž na její koupi se vyplatí nešetřit. Zvolená izolace může být ze všech běžných izolačních materiálů, a to včetně přírodních alternativ. Vhodná konstrukce může být masivní zděná a betonová, eventuálně i dřevěná. Základem je konstrukce, která je co nejtenčí a zároveň má požadované izolační vlastnosti.

Náklady na výstavbu pasivního domu jsou sice o cca 5-15 % vyšší než na běžnou výstavbu, na druhou stranu však přinese značné snížení nákladů na provoz a podstatné zlepšení kvality bydlení.