Refinancování aneb jak získat levnější hypotéku

Here's Your Change 2Refinancování hypotéky je v podstatě splacení starého hypotečního úvěru hypotečním úvěrem novým. S tím rozdílem, že nový úvěr zpravidla dlužníkovi nabízí výhodnější podmínky. Služba refinancování úvěru je nabízena především bankovními institucemi, lze se však setkat i s nabídkami nebankovních subjektů.

Banky poskytují klasické hypoteční úvěry s určitou dobou fixace úrokové sazby, např. s roční, pěti i více letou fixací. Těsně před skončením této doby má klient možnost zažádat o refinancování hypotečního úvěru jinou bankou, a to ve většině případů bez sankce za předčasné splacení. Existují však i případy, kdy i v době konce fixace (například dříve Ideální hypotéka České spořitelny) nelze splatit úvěr jinou bankou zcela bez pokuty. V úvěrové smlouvě může být např. 0,5% sleva z úrokové sazby za věrnost (sleva pokud se refinancuje vždy ve stejné bance). V případě refinancování u jiné banky tedy dojde k dopočtu této částky a je vyměřena pokuta.

Refinancování je nejčastěji využíváno kvůli nižším úrokovým sazbám. Dlužníci tak výrazně ušetří na měsíčních splátkách, resp. celkové splacené částce. Refinancování úvěru však přináší věřiteli více výhod, než jen nižší úrokovou sazbu. Jednat se může například o prodloužení doby splácení hypotéky nebo odložení některých měsíčních splátek, pokud klient není schopný některý měsíc splácet. Dalším přínosem je možnost mimořádné splátky větší části úvěru i v období fixní úrokové sazby. Refinancovat úvěr se vyplatí především, jste-li spíše na začátku splácení. Zbývá-li vám totiž do celkového splacení delší doba, můžete značně ušetřit. Rovněž platí, že čím vyšší úvěr, tím vyšší úspora finančních prostředků.

Nabídku refinancování úvěru vám může poskytnout i vaše stávající banka, ta však takové nabídky zasílá zpravidla měsíc před koncem fixace úrokové sazby, kdy již nezbývá dostatek času na prostudování nabídek konkurenčních společností, které bohužel bývají často výhodnější. Pokud tedy uvažujete o refinancování svého hypotečního úvěru, je dobré si prostudovat podmínky jiných bank s dostatečným předstihem, zhruba 3 až 4 měsíce před koncem fixace vašeho úvěru. Nabízí se zde i možnost využití služeb nezávislého hypotečního specialisty, který vám v krátké době vypracuje přehled konkurenčních nabídek.


Rozhodnete-li se refinancovat svůj úvěr u některé z bank, zjistěte si všechny důležité podmínky pro refinancování. Mezi ně patří zejména:Finance Symbols 3

  • dokumenty, které bude potřeba doložit
  • maximální doba splatnosti jednotlivých splátek
  • čas potřebný k refinancování
  • požaduje-li banka bezdlužnost

Pro úspěšné refinancování je velice důležitá i komunikace se stávající bankou. Nezapomeňte ji o nové nabídce informovat, a to nejlépe v konkrétních číslech. Často se totiž stává, že stávající banka v důsledku takovéto informace nabídne ještě výhodnější podmínky, než původně oslovená konkurenční společnost. Pokud se tak nestane, bude i přesto pravděpodobně potřeba si vyžádat potřebné dokumenty k refinancování. Zažádejte proto včas o zaslání informací o výši nesplacené částky úvěru, a to nejlépe po zaplacení poslední splátky před koncem doby fixace. Svou stávající banku informujte o svém konečném záměru refinancovat úvěr až v době, kdy budeme mít novou hypotéku předschválenou. Jinak se také může stát, že po vás bude původní banka vyžadovat celkové splacení úvěru, zatímco druhá banka refinancování zamítne. V takovém případě mohou nastat poměrně nepříjemné komplikace.