Aplikace na zakázku

Vedle webových aplikací se zabývám také dalšími typy aplikací. Ať už se jedná o standardní exe soubory, jak je znáte, nebo o mobilní aplikace a jiné v dnešní době potřebné softwary.

Rozdíl je především v technologii a způsobu použití. Samozřejmě, pokud trváte na vzdálených přístupech (i přes mobil) a neočekáváte rychlou odezvu, náročné výpočty apod. (např. evidence klientů), pak je webová či mobilní aplikace zcela na místě. Pokud však plánujete, bez ohledu na interní či externí použití, aplikaci, jejímž úkolem bude např. výpočet brzdné dráhy auta v závislosti na vstupních parametrech (počasí, úhel zatáčení apod.), pak je samozřejmě lepší varianta tzv. hrubého klienta.

Aplikace je v tomto případě, stejně jako u webových, možné rozdělit na intranetové a veřejné.

Z pravidla není problém naprogramovat jakoukoliv aplikaci dle zadání klienta, nebo vyhledat společnost, která má v daném odvětví požadavků klienta aplikaci zcela nebo velmi podobnou. V tomto případě figuruji nejen jako případný programátor, ale také jako případný konzultant a projektový manažer.

Jelikož se většinou jedná o interní záležitosti či specifické aplikace pro pár lidí, nepředpokládá se u těchto typů aplikací využití podpůrné reklamní kampaně, přesto však není problém začlenit reklamní činnost do projektu.

Pro bližší informace mne kontaktujte (viz Kontakty).